Nyheter

Arbetsrättsbyrån består av jurister i arbetsrätt vars värderingar följer advokatsamfundets föreskrifter om etik och god sed. Detta innebär bland annat att vi alltid undersöker om det finns förutsättningar för rättshjälp eller rättsskydd som ekonomiskt stöd vid biträde

 • Olaglig omreglering av anställningsvillkor

  15 oktober 2012 En av våra jurister i arbetsrätt biträdde en anställd som genom sitt anställningsavtal haft rätt till...

  Läs hela artikeln
 • Brott mot semesterlagen, m.m.

  20 augusti 2012 Ett flertal fall av brott mot semesterlagen, anställningsskyddslagen och lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt har avslutats där...

  Läs hela artikeln
 • Upprättande av avtalsvillkor

  15 maj 2012 Biträde vid upprättande av ett särskilt villkor på engelska avseende avtal om anställnings upphörande.

  Läs hela artikeln
 • Driftsinskränkning och uppsägningar på grund av arbetsbrist (organisatoriska skäl)

  10 maj 2012 Arbetsrättsbyrån anlitades för biträde vid fackliga förhandlingar vid ett bolags driftsinskränkning/uppsägningar på grund av arbetsbrist.

  Läs hela artikeln
 • Avtal om anställningens upphörande för vice VD

  7 maj 2012 Vice VD erhöll avgångsvederlag i ett ärende där vice VDn gått med på att avsluta sin...

  Läs hela artikeln
 • Uppsägning personliga skäl, påstådd stöld m.m.

  12 april 2012 En arbetstagare har blivit uppsagd på grund av påstådd olovlig frånvaro, stöld samt arbetsvägran. Förlikningsavtal har...

  Läs hela artikeln
 • Avtal om anställningens upphörande för tjänsteman

  7 mars 2012 Överenskommelse om avgångsvederlag motsvarande 20 månadslöner och goda tjänstgöringsbetyg har träffats i ett fall där arbetstagaren...

  Läs hela artikeln
 • Olaglig uppsägning

  15 februari 2012 En arbetstagare blev uppsagd utan att saklig grund förelåg och anlitade byrån och erhöll statlig rättshjälp...

  Läs hela artikeln

08-777 40 88
info@arbetsrattsbyran.se
Sturegatan 50
114 36 Stockholm