Tjänster

Våra tjänster

I vår arbetsrättsliga verksamhet biträder vi med inom exempelvis följande områden:

* Rådgivning och förhandling
* Uppsägning (arbetsbrist/omorganisation, personliga skäl) och avskedande
* Person- och arbetsmiljöärenden samt diskrimineringsärenden

* Upprättande av avtal och avtalstolkning
* Företagshemligheter och konkurrerande verksamhet
* Bolagsrättsliga ärenden
* Upphovsrättsliga frågor inom arbetslivet
* Diskrimineringsärenden
* Skiljeförfaranden i arbetsrätt

Vi håller även föreläsningar som kan skräddarsys utifrån kundens behov.

08-777 40 88
info@arbetsrattsbyran.se
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm