Nyheter

Arbetsrättsbyrån består av jurister i arbetsrätt vars värderingar följer advokatsamfundets föreskrifter om etik och god sed. Detta innebär bland annat att vi alltid undersöker om det finns förutsättningar för rättshjälp eller rättsskydd som ekonomiskt stöd vid biträde

 • Ny biträdande jurist till Arbetsrättsbyrån

  Vi välkomnar Jonatan Boman som nyanställd jurist till Arbetsrättsbyrån. Jonatan Boman tog sin juristexamen vid Uppsala universitet där han...

  Läs hela artikeln
 • Felaktig uppsägning och brott mot 34 § LAS

  En jurist i arbetsrätt från Arbetsrättsbyrån biträder en arbetstagare som blivit felaktigt uppsagd på grund av arbetsbrist. Uppsägningen har...

  Läs hela artikeln
 • Frånträdanderätt enligt avtalslagen

  Arbetsrättsbyråns jurister biträdde en arbetstagare som anställts för arbete under vinterhalvåret. Då arbetstagaren inte erhöll avtalad lön och arbetsgivaren...

  Läs hela artikeln
 • Fråga om befattningsskydd enligt anställningsavtalet samt brott mot föräldraledighetslagen

  Efter återgång i tjänst efter sin föräldraledighet erhöll inte en kvinnlig arbetstagare sin avtalade ordinarie befattning såsom chef. Med...

  Läs hela artikeln
 • Olovlig körning grund för uppsägning?

  25 mars 2013 En chaufför blev uppsagd då han arbetat och kört lastbil utan körkort. Han anklagades även för...

  Läs hela artikeln
 • Arbetsbefrielse utgjorde olagligt avskedande

  25 mars 2013 Ett par var anställda hos samma arbetsgivare och blev uppsagda under påstående om att det förelåg...

  Läs hela artikeln
 • Uppdragstagare eller arbetstagare?

  3 mars 2013 En konsult erhöll under uppdragets gång rollen som chef för en avdelning hos bolaget. Hans anställningsvillkor...

  Läs hela artikeln
 • Uppsägning på grund av sjukdom

  20 februari 2013 En arbetstagare sades upp på grund av sjukdom då arbetsgivaren ansåg att det förelåg alltför omfattande...

  Läs hela artikeln

08-777 40 88
info@arbetsrattsbyran.se
Sturegatan 50
114 36 Stockholm