Rättshjälp

Arbetsrättsbyrån är medlem i Sveriges Advokatsamfund och följer därför Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. I samband med det inledande rådgivningsmötet utreder vi därför alltid om det finns förutsättningar för att få ditt uppdrag finansierat genom rättshjälp eller rättsskydd.

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att staten betalar en stor del av kostnaden för att anlita juridiskt ombud. Rättshjälp kan även omfatta andra kostnader såsom utredningskostnader, kostnader för bevisning samt kostnader för tolk och översättning.Bestämmelser om rättshjälp finns i rättshjälpslagen (1996:1619).

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem- och företagsförsäkringar. Rättsskyddet innebär att din försäkring kan betala en stor del av kostnaden för att anlita en jurist eller advokat i samband med en tvist. Rättsskyddsförsäkringens utformning kan variera mellan försäkringsbolagen.

08-777 40 88
info@arbetsrattsbyran.se
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm