Advokatfirman Arbetsrättsbyrån

Advokatfirman Arbetsrättsbyrån är specialister inom arbetsrätt och bistår både enskilda arbetstagare och arbetsgivare i alla sorters arbetsrättsliga ärenden.

Vi kan bistå enskilda arbetstagare med kvalificerad och kostnadseffektiv rådgivning och biträde vid exempelvis felaktig uppsägning, olaga avskedande, lönefordringar eller diskrimineringsärenden. Arbetsrättsbyrån bistår även arbetsgivare vid t ex MBL-förhandlingar såsom vid arbetsbrist, upprättande av anställningsavtal samt vid uppsägning/avskedande av anställda.

Vi biträder arbetstagare och arbetsgivare vid utomrättsliga förhandlingar, domstolstvister, avtalstolkning, personärenden och rådgivning. Vid förfrågan håller vi även föredrag och föreläsningar efter ert behov.

Kontakta oss gärna per mail eller telefon.

 

Varför Arbetsrättsbyrån?

 • Specialistkompetens och lång erfarenhet inom arbetsrätt
 • Kvalificerad juridisk rådgivning
 • Hög klientnöjdhet
 • Medlem i Sveriges Advokatsamfund
 • Väletablerad advokatbyrå

08-777 40 88
info@arbetsrattsbyran.se
Sturegatan 50
114 36 Stockholm

 • Medarbetare - Jerker Öhrfeldt

  Juris kandidatexamen, VD LL.M. Stockholms universitet

  Högskoleexamen psykologi, Stockholms universitet

  Advokatexamen

  Publikationer

  En kommentar till medbestämmandelagen (2014)

  Skriver löpande juridiska analyser för JP Infonet

  Övrigt

  Offentlig försvarare

  Åtar sig uppdrag som skiljeman i arbetstvister

  Medlem i arbetsrättsliga föreningen

 • Medarbetare - Jonatan Boman

  Biträdande jurist

  Juristexamen, Uppsala universitet, 2015

 • I nya lokaler

  Byrån har från och med den 1 september 2022...

  Läs hela artikeln
 • Ny biträdande jurist till Arbetsrättsbyrån

  Vi välkomnar Jonatan Boman som nyanställd jurist till Arbetsrättsbyrån....

  Läs hela artikeln
 • Felaktig uppsägning och brott mot 34 § LAS

  En jurist i arbetsrätt från Arbetsrättsbyrån biträder en arbetstagare...

  Läs hela artikeln
 • Frånträdanderätt enligt avtalslagen

  Arbetsrättsbyråns jurister biträdde en arbetstagare som anställts för arbete...

  Läs hela artikeln