Arbetsrättsbyrån – advokatbyrå inom arbetsrätt

Arbetsrättsbyrån är en advokatbyrå med specialister inom arbetsrätt och bistår både enskilda arbetstagare och arbetsgivare i alla sorters arbetsrättsliga ärenden.

Vi kan bistå enskilda arbetstagare med kvalificerad och kostnadseffektiv rådgivning och biträde vid exempelvis felaktig uppsägning, olaga avskedande, lönefordringar eller diskrimineringsärenden. Arbetsrättsbyrån bistår även arbetsgivare vid t ex MBL-förhandlingar såsom vid arbetsbrist, upprättande av anställningsavtal samt vid uppsägning/avskedande av anställda.

Vi biträder arbetstagare och arbetsgivare vid utomrättsliga förhandlingar, domstolstvister, avtalstolkning, personärenden och rådgivning.

Vi har varit verksamma inom arbetsrätt sedan 2008 med mycket stor förhandlings- och domstolsvana.

Kontakta oss gärna per mail eller telefon.

 

Det särskilda företagsnamnet Arbetsrättsbyrån Stockholm innehas av Advokatfirman Öhrfeldt AB.

Varför Arbetsrättsbyrån?

 • Specialistkompetens och lång erfarenhet inom arbetsrätt
 • Kvalificerad juridisk rådgivning
 • Hög klientnöjdhet
 • Medlem i Sveriges Advokatsamfund
 • Väletablerad advokatbyrå

08-777 40 88
info@arbetsrattsbyran.se
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

 • Medarbetare - Jerker Öhrfeldt

  Juris kandidatexamen, VD LL.M. Stockholms universitet

  Högskoleexamen psykologi, Stockholms universitet

  Advokatexamen

  Publikationer

  En kommentar till medbestämmandelagen (2014)

  Skriver löpande juridiska analyser för JP Infonet

  Övrigt

  Offentlig försvarare

  Åtar sig uppdrag som skiljeman i arbetstvister

  Medlem i arbetsrättsliga föreningen

 • Medarbetare - Aurora von Essen Öhrfeldt

  Biträdande jurist

  Juristexamen, Uppsala universitet,

  Utlandsstudier vid Maastricht University Faculty of Law

  Aurora har tidigare arbetat vid humanjuridisk advokatbyrå
  och som jurist på kommun.

 • I nya lokaler

  Byrån har från och med den 1 september 2022...

  Läs hela artikeln
 • Ny biträdande jurist till Arbetsrättsbyrån

  Vi välkomnar Jonatan Boman som nyanställd jurist till Arbetsrättsbyrån....

  Läs hela artikeln
 • Felaktig uppsägning och brott mot 34 § LAS

  En jurist i arbetsrätt från Arbetsrättsbyrån biträder en arbetstagare...

  Läs hela artikeln
 • Frånträdanderätt enligt avtalslagen

  Arbetsrättsbyråns jurister biträdde en arbetstagare som anställts för arbete...

  Läs hela artikeln