Medarbetare

Jerker Öhrfeldt

Juris kandidatexamen, VD LL.M. Stockholms universitet

Högskoleexamen psykologi, Stockholms universitet

Advokatexamen

Publikationer

En kommentar till medbestämmandelagen (2014)

Skriver löpande juridiska analyser för JP Infonet

Krönikör på Chefstidningen

Övrigt

Offentlig försvarare

Åtar sig uppdrag som skiljeman i arbetstvister

Medlem i arbetsrättsliga föreningen

Särskild Inriktning
Arbetsrätt, bolagsrätt, brottmål, skadeståndsrätt

Jonatan Boman

Biträdande jurist

Juristexamen, Uppsala universitet, 2015

Särskild Inriktning
Allmän arbetsrätt, uppsägnings- och avskedsärenden, diskrimineringsärenden.

08-777 40 88
info@arbetsrattsbyran.se
Sturegatan 50
114 36 Stockholm