Medarbetare

Jerker Öhrfeldt

Juris kandidatexamen, VD LL.M. Stockholms universitet

Högskoleexamen psykologi, Stockholms universitet

Advokatexamen

Publikationer

En kommentar till medbestämmandelagen (2014)

Skriver löpande juridiska analyser för JP Infonet

Övrigt

Offentlig försvarare

Åtar sig uppdrag som skiljeman i arbetstvister

Medlem i arbetsrättsliga föreningen

Särskild Inriktning
Arbetsrätt och övrig humanjuridik

Aurora von Essen Öhrfeldt

Biträdande jurist

Juristexamen, Uppsala universitet,

Utlandsstudier vid Maastricht University Faculty of Law

Aurora har tidigare arbetat vid humanjuridisk advokatbyrå
och som jurist på kommun.

Särskild Inriktning
Allmän arbetsrätt, uppsägnings- och avskedsärenden, diskrimineringsärenden.

  • Telefon +46(0)8 777 40 88

  • Språk Svenska och engelska

08-777 40 88
info@arbetsrattsbyran.se
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm