Frånträdanderätt enligt avtalslagen

Arbetsrättsbyråns jurister biträdde en arbetstagare som anställts för arbete under vinterhalvåret. Då arbetstagaren inte erhöll avtalad lön och arbetsgivaren brutit mot arbetsmiljölagen frånträdde (hävning av anställningsavtalet enligt 4 § 3 st. anställningsskyddslagen) arbetstagaren anställningen efter avgivande av hävningsförklaring. Då någon utomrättslig ösning inte gick att nå stämdes bolaget. Arbetsgivaren anklagade då arbetstagaren för stöld och avgav en kvittningsinvändning. Parterna nådde emellertid en förlikning vid den muntliga förberedelsen i tingsrätten.