Uppdragstagare eller arbetstagare?

3 mars 2013

En konsult erhöll under uppdragets gång rollen som chef för en avdelning hos bolaget. Hans anställningsvillkor förändrades därigenom så att han var att betrakta som anställd istället för uppdragstagare. När bolaget senare ville avsluta uppdraget ogiltigförklarades uppsägningen enligt anställningsskyddslagen (LAS). Saklig grund för uppsägning förelåg inte. På grund av att anställningen fortlöpt över fem år kunde arbetstagaren erhålla en mycket hög förlikningsersättning efter att en av våra arbetsrättsjurister i Stockholm biträtt vid förhandlingar med arbetsgivaren.