Nyheter

Arbetsrättsbyrån består av jurister i arbetsrätt vars värderingar följer advokatsamfundets föreskrifter om etik och god sed. Detta innebär bland annat att vi alltid undersöker om det finns förutsättningar för rättshjälp eller rättsskydd som ekonomiskt stöd vid biträde

 • Interimistisk kvarstad

  10 juni 2011 Efter att en förlikning ingåtts i ett mål mellan en arbetstagare och ett bolag undandrog sig...

  Läs hela artikeln
 • Arbetsbrist?

  10 mars 2011 Byrån biträdde i mål om uppsägning pga. arbetsbrist. Parterna förlikades efter diskussion om arbetsgivarens skyldigheter att...

  Läs hela artikeln
 • Jurist sökes

  Till Arbetsrättsbyrån i Stockholm AB:s kontor söker vi Dig som är jurist och har processvana samt ett genuint intresse...

  Läs hela artikeln
 • Förlikning i mål om åldersdiskriminering m.m.

  14 januari 2011 Byrån biträdde en kvinnlig skötare som lönediskriminerats av sin arbetsgivare. Talan väcktes i allmän domstol med...

  Läs hela artikeln
 • Beslut i Svea hovrätt

  23 december 2010 Firman biträdde i mål i Svea hovrätt angående interimistisk förbudstalan.

  Läs hela artikeln
 • Beslut i Stockholms tingsrätt

  5 augusti 2010 Officer i utlandsstyrkan biträddes. Stockholms tingsrätt upphävde disciplinpåföljd.

  Läs hela artikeln
 • Olagliga uppsägningar

  23 december 2010 Förlikning i flera fall av så kallade framprovocerade uppsägningar.

  Läs hela artikeln
 • Verksamhetsövergång

  13 maj 2010 Firman biträdde arbetstagare vid verksamhetsövergång (LAS 6b). Avseende rätten att motsätta sig en sådan, t.ex. genom ”konkludent...

  Läs hela artikeln

08-777 40 88
info@arbetsrattsbyran.se
Sturegatan 50
114 36 Stockholm