Arbetsbefrielse utgjorde olagligt avskedande

25 mars 2013

Ett par var anställda hos samma arbetsgivare och blev uppsagda under påstående om att det förelåg arbetsbrist. Endast den ena arbetstagaren omfattades av anställningsskyddslagen eftersom den andre hade företagsledande ställning enligt 1 § anställningsskyddslagen. Båda arbetsbefriades under uppsägningstiden. En jurist i arbetsrätt från Arbetsrättsbyrån biträdde i tingsrätten som i sin dom kom fram till arbetsbefrielsen var ett olagligt avskedande och tilldömde den ena arbetstagaren ett jämkat allmänt skadestånd samt ersättning för den ekonomiska skada som uppkommit efter anställningens upphörande.