Olovlig körning grund för uppsägning?

25 mars 2013

En chaufför blev uppsagd då han arbetat och kört lastbil utan körkort. Han anklagades även för att ha vållat skada på arbetsgivarens fordon. Förundersökningen hos polisen lades ned då brott inte gick att styrka på grund av att uppsåt till brott inte förelåg. Med biträde av en jurist i arbetsrätt från Arbetsrättsbyrån ogiltigförklarades den felaktiga uppsägningen då det på grund av de rådande omständigheterna inte kunde anses föreligga saklig grund för uppsägning. En förlikning nåddes därefter i ärendet.